Zakres działalności

Prawo Rodzinne

Rozwód współmałżonków czy rozstanie partnerów życiowych niesie za sobą daleko idące skutki prawne. Po pierwsze przynajmniej jedno ze współmałżonków musi być reprezentowane przez adwokata przed sądem. Następnie istotnym jest pytanie, jakie prawa i obowiązki przysługują partnerom po rozstaniu lub po rozwodzie oraz ich obowiązki względem niepełnoletnich lub kształcących się pełnoletnich dzieci. Największą rolę odgrywają tutaj roszczenia dotyczące utrzymania dziecka, prawo do utrzymania kontaktu, opieka rodzicielska i roszczenia finansowe.

Nie każde rozstanie musi rodzić konflikt. Jeżeli małżonkowie są ze sobą zgodni można niektóre skutki rozwodu takie jak utrzymanie, prawo do utrzymania kontaktu i roszczenia finansowe wiążąco uregulować przed rozprawą rozwodową
Chętnie doradzam także przed zawarciem związku małżeńskiego. Ustawowy kazus przyjmuje tak zwanego jednego żywiciela dzieci, co nie zawsze odwzorowuje rzeczywistość. Dlatego wskazanym może być uregulowanie niektórych aspektów prawa rodzinnego w Intercyzie lub indywidualnej umowie
Doradzam oraz zapewniam opiekę prawną w następujących sporach z zakresu prawa rodzinnego:

 • Rozwód
 • Wyrównanie alimentacyjne
 • Roszczenia zawiązane z utrzymaniem
 • W sprawie do opieki nad dzieckiem
 • Prawo do utrzymywania stosunków
 • Roszczenia majątkowe
 • W sprawach związanych z gospodarstwem domowym
 • Stwierdzenie ojcostwa
 • Intercyza
 • Następstwa rozwodu
 • Postępowanie ochronne
 • Międzynarodowe prawo rodzinne


Obrona w sprawach karnych

Będąc w centrum uwagi organów ścigania lub sądownictwa karnego, stoimy bardzo często przed ogromnym wyzwaniem. Nierzadko zagrożona jest nasza egzystencja, reputacja czy wolność. W takiej sytuacji jest bardzo ważne, aby skorzystać z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Przy tym często warto jest zlecić obronę jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego i tym samym zadbać o to, żeby w ogóle nie doszło do rozprawy sądowej. Kompetentny adwokat może doprowadzić do umorzenia wszczętego postępowania przygotowawczego jeszcze zanim w ogóle zostanie wniesiony akt oskarżenia nie tylko ku zadowoleniu klienta, ale również organów ścigania. Kancelaria Riemann podejmie się kompleksowej i skutecznej obrony Państwa zarówno w ramach postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia w każdej dziedzinie prawa karnego. Do tej pory kancelaria skutecznie reprezentowała swoich klientów w następujących sprawach karnych:

 • przestępstwa związane z zeznaniem (fałszywe niezaprzysiężone zeznanie, krzywoprzysięstwo)
 • groźba karalna
 • czyny karalne związane ze środkami odurzającymi
 • oszustwo
 • naruszenie czci (zniewaga, zniesławienie, oszczerstwo)
 • uprowadzenie małoletniego
 • nieumyślne spowodowanie zabójstwa i nieumyślne spowodowanie obrażenia ciała
 • fałszywe oskarżenie
 • bezprawne pozbawienie wolności
 • pranie pieniędzy
 • zakłócenie miru domowego
 • paserstwo
 • przewlekanie złożenia wniosku o upadłości
 • wprowadzenie do obrotu fałszywych pieniędzy
 • uszkodzenie ciała i niebezpieczne uszkodzenie ciała
 • nadużycie w zakresie czeków i kart kredytowych
 • wymuszenie
 • uszkodzenie mienia
 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu
 • niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku
 • przywłaszczenie
 • malwersacja
 • czyny karalne związane z podrabianiem dokumentów (fałszerstwo dokumentów, fałszowanie zapisów technicznych itp.)
 • naruszenie obowiązku alimentacyjnego
 • całkowite zamroczenie
 • wykonanie kary wobec osoby niewinnej
 • zatrzymanie lub sprzeniewierzenie wynagrodzenia za pracę
 • sfingowanie popełnienia czynu karalnego
 • przyjęcie i udzielenie korzyści majątkowej
 • stawianie oporu wobec funkcjonariuszy publicznych podczas dokonywania czynności służbowych

 

Ogólne prawo cywilne, prawo nieruchomości, przepisy dot. działalności fundacji

Kancelaria Riemann podejmie się obrony w wybranych aspektach prawa cywilnego, a szczególnie w sprawach z zakresu prawa nieruchomości w ramach postępowania w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów, a jeśli to konieczne – również postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji. Kancelaria służy pomocą również w kwestiach zakładania fundacji, ponieważ współpracuje z kancelariami specjalizującymi się w kwestiach doradztwa podatkowego i rewizji gospodarczej.